ENTIRE WORLD IS MY IMAGINATION AND FRAGILE AS A PIECE OF GLASS
Архив
Месяц: Август 2019

Мелькнуло вновь победы знамя —
К успеху шансов лёгкий рост.
Вчера — лишь пропасть между нами,
Сегодня — крепкий, прочный мост.
Сегодня — благосклонен случай,
И улыбнулась мне судьба.
Хотя, по жизни невезучий,
Жизнь для меня — всегда борьба.
Всегда плачу двойную цену
За то, что все берут в кредит.
Ружье, висящее на сцене,
Не портит в первом акте вид.
Но, знаю точно — выстрел будет.
Теперь им всем в аду гореть.
За то, что всем дают на блюде,
Я когти рвал и шел на смерть.
Я когти рвал, страдал и верил,
И не отлеживал бока.
Я знал, что мне откроет двери
Фортуны твёрдая рука.
На главном плане только двое,
Над полем брани — сизый дым.
Всем тем, что нам даётся с боем,
Намного больше дорожим.


Cavan, gözəl Mingəçevir,
Bu şəhərdə bir toy keçir.
Tarix boyu qonaqpərvər,
Qonaqlara hörmət göstər.
Gəlnimizə çox yaraşır,
Baxan gözlər də qamaşır.
Hər tərəfdən gələn dostlar,
Sıralarda biri də var,
Ayaqqabının dik dabanı,
Məclisin bayır davamı.
Axar çayın gözəl səsi,
Su ətrafı gəzintisi.
Kölgəlikdə incə bellər,
Azca da süzülmüş tellər.
Öz axarı ilə Kür axar,
Qonaqlara yaxşı baxar,
Sahil boyu Mingəçevir,
Bu şəhərdə bir toy keçir.
Burada olan macəralar
Burada doğar, burada qalar.