ENTIRE WORLD IS MY IMAGINATION AND FRAGILE AS A PIECE OF GLASS
Архив
Твоя любовь, 30/11/09, 14:17

В моём общении с тобой
Нет категорий «до» и «после»,
Лишь вездесущая любовь,
В которую, как с детства, врос я.
Бессильны время и года,
И как основа мироздания,
Твоя любовь со мной всегда,
Которую, как с детства, знал я.
В круговороте слов и дел
Проходят встречи, расставания.
Твоя любовь со мной везде,
Через года и расстояния.
Не в силах что то изменить,
С тобой по жизни неспроста я.
Тебя, как ты меня, любить —
Задача, вовсе, непростая.
В моём общении с тобой
Нет промежутков «до» и «после»,
Лишь безупречная любовь
И бесконечные вопросы.


 1. Yanında yoxamsa, dünyada yoxam.

  Vaxtın qarşısında çətin dayana,
  Kədərin əlində cırılan yaxam,
  Axtarıb boylanma o yan bu yana,
  Yanında yoxamsa, dünyada yoxam.

  Boylanma, qəlbində həsrətin daşı,
  Naəlac arzular soyuq qar kimi,
  Axmasın ovcuna gözünün yaşı,
  Axşamdan asılan yaş paltar kimi.

  Bahara boylanan umidlər kəsə,
  Bahar arzulara gecikən qışam,
  Qışın getdiyini görübmü kimsə?
  Fikirləş yanında hec olmamışam.

  Üşüyən ümidlər niyə acıdı,
  Həsrətin dadını biləndən sonra,
  Daha dünya sənə yol ayrıcıdı,
  Bir mənə qədərdi, bir məndən sonra.

  Qismətin bu qədər qismət içində,
  Tenha qalmaqdısa… qorxmaqdan keçib,
  Gözünü zilləyib həsrət içində,
  Günlərlə yollara baxmaqdan keçib.

  Həsrət baxışından diksinmirəmsə,
  Ya sənin, ya mənim ölümüm gəlib,
  Nə vaxtdı yanında görsənmirəmsə,
  Yəqin həyat-əcəl dönümüm gəlib.

  Boylanma, çətin ki yoluna çıxam,
  Oxşa cığırları bürüyən çəni,
  Boylanma, yoxamsa dunyada yoxam,
  Yanında yoxamsa, bağışla məni.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *