ENTIRE WORLD IS MY IMAGINATION AND FRAGILE AS A PIECE OF GLASS
Архив
Ozü kimi gözəl, 18/10/2019, 23:03

Özü kimi adı da var,
Qədəmləri həyat doğar.
Nəcib, zərif, incəbelli.
Xətti dəstxətdən bəlli.
Gözəllikdən gəlir bəri,
Tayı yox, yox bərabəri.
Özü kimi gözəl adı,
Hədsizdir bilik-savadı.
Haqsızlıqdan qalmaz kənar.
Dili var, dilçəyi də var.
Üstün tutar o, düz sözü,
Adı kimi də var özü.
Ondan başqa hər şey yalan,
Onu yaradana qurban.


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *